หน่วยงานภายใน

หน่วยงาน เว็บหน่วยงาน ลิงค์
งานทรัพย์สินและรายได้ เว็บไซต์เก่างานทรัพย์สินและรายได้ old.inc.snru.ac.th
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจโรงแรมภูพานเพลซ phuphanplace.com
งานทรัพย์สินและรายได้ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพโรงผลิตน้ำดื่มราชพฤกษ์ rajaprug.inc.snru.ac.th