ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

เผยเเพร่เมื่อ 168 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒