ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินระบบออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

เผยเเพร่เมื่อ 157 เข้าชม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินระบบออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒