ข่าวและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารและเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น”

  1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารและเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น”
  2. แบบฟอร์มการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารและเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น”
  3. แผนผังล็อคจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง อาหารและเครื่องดื่ม ในงานมหกรรมมูนมังอีสาน ครั้งที่ 14 “สกลม่วนซื่น”

ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นายจารุวิทย์ ลังภูลี
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้

Fanpage Facebook