ผู้ช่วยอธิการบดี

ผู้ช่วยอธิการบดี

นางอุดมพร บุตรสุวรรณ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านการคลังและทรัพย์สิน

หัวหน้าหน่วยงาน

หัวหน้าหน่วยงาน

นายจารุวิทย์ ลังภูลี
หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้

Fanpage Facebook