ข่าวและประกาศ

อ่านเพิ่มเติม

นายประสิทธิ์ คะเลรัมย์

นายประสิทธิ์  คะเลรัมย์

ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ด้านกิจการพิเศษ)

นางนิรมล เนื่องสิทธะ

นางนิรมล  เนื่องสิทธะ

ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

นายจารุวิทย์ ลังภูลี

นายจารุวิทย์  ลังภูลี

หัวหน้างานทรัพย์สินและรายได้
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

Fanpage Facebook