หัวข้อข่าว

BN-28-กรกฎาคม-63

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ขยายเวลาและเปลี่ยนแปลงการรับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 งานทรัพย์สินและรายได้ ร่วมกับผู้ประกอบการทำความสะอาดศูนย์อาหารภายในมหาวิทยาลัย เพื่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ฟ้าหญิง

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย. 62