หัวข้อข่าว

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางด้านวิทยาศาสตร์ งานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค (มินิมาร์ท) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค (มินิมาร์ท) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินระบบออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ติดตั้งตู้เติมเงินโทรศัพท์ระบบออนไลน์ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ติดตั้งเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายอาหาร ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง รับสมัครคัดเลือกผู้ประกอบการเช่าพื้นที่จำหน่ายสินค้าประเภทอุปโภค-บริโภค (มินิมาร์ท) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปี พ.ศ. 2562